Dromer ?

Ik ben inderdaad altijd een beetje een DROMER gebleven. “I have a dream” van Martin Luther King zal me altijd blijven inspireren. Ik heb misschien soms wat veel fantasie. Maar ik werk ook dikwijls ideeën uit, verleg grenzen, tracht nieuwe wegen te bewandelen, … Af en toe is er echter een idee, passend bij mijn visie en dan grijp ik die kans!

Ik ben zeker dikwijls een DOENER. Ik neem initiatief, neem mijn verantwoordelijkheid, voer actie, durf keuzes maken, leg voldoende doorzettingsvermogen aan de dag, heb soms lak aan regels en kies een eigen weg, neem risico’s, wil vooral resultaat bereiken, …

Toch … tracht ik ook voldoende DENKER te zijn. Ik volg de actualiteit op de voet. Wanneer ik de tijd vind, lees ik en zoek feiten op, probeer zoveel mogelijk objectief te blijven. Ik staaf in de mate van het mogelijke mijn argumenten inhoudelijk en met voldoende cijfermateriaal. En … toch tracht ik ook voldoende kritisch te blijven voor mezelf en durf de dingen gerust opnieuw in vraag stellen.

Maar… Vooral tracht ik ook voldoende een DELER te zijn. Zonder de anderen kom ik er niet. We delen onze ideeën, onze passie, ons enthousiasme met elkaar. We trachten goed te communiceren en iedereen voldoende inspraak en respons te geven. We trachten iedereen mee te krijgen. We willen graag met iedereen goed SAMENWERKEN!

Of … ben ik nu misschien opnieuw te veel aan het ‘dromen’? 🙂