Arnold wie?

Ik ben geboren op 20 augustus 1957 in Antwerpen.

Gehuwd sinds 1980 met Ingrid Maldoy. We hebben vier kinderen: Tijl (1981), Wout (1984), Hannes (1987) en Sanne (1989). En zes kleinkinderen: Havana (2007) , Laure (2016), Nore (2019), Pipa (2019), Lou (2019), Roos (2020).

Ik ben afgestudeerd als onderwijzer in Pius X in 1979. Ik startte mijn loopbaan in het Sint-Stanislascollege op het Van Hombeeckplein in hartje Berchem. Sinds 1984 was ik onderwijzer in het Sint-Jan Berchmanscollege in Antwerpen.

En … Sinds 1 september 2018 op pensioen. Dus … meer tijd om andere dingen te doen 🙂 .

Ik woon sinds 1980 in Berchem. De eerste twee jaren in de Floraliënlaan in de wijk Pulhof. Maar vanaf juni 1982 in de Thaliastraat in de wijk Groenenhoek in Berchem.

Velen kennen mij vooral als ‘drijvende kracht’ achter het “Orpheusbuurtgebeure”, een actieve buurtvereniging in onze straat en wijk (opgericht in 1990). Ik was vanuit die functie veel aanwezig op vergaderingen van het Stedelijk Wijkoverleg, op talrijke hoorzittingen, wijkvergaderingen, wijkfeesten en zat in diverse participatieraden. Of was actie als vrijwilliger op Muziek in de Wijk, Straatspiegels, Kleurrijk Berchem, 11.11.11., enz.

In 2006 werd ik gevraagd om me mee ‘in de politiek’ te engageren. Ik startte mijn politieke inzet in Spirit omdat die partij me de nodige vrijheid gaf om voldoende mijn eigenheid te kunnen bewaren en voldoende rebel te kunnen blijven. Ik raakte verkozen als districtsraadslid in Berchem en heb sindsdien getracht mijn steentje bij te dragen om het leven in onze wijk en district te verbeteren.

Ook in 2012 nam ik deel als ‘onafhankelijke kandidaat’ op de 13de  plaats op de Sp.a-Groen kartellijst en raakte opnieuw verkozen.

En vandaag krijg ik opnieuw een kans. Deze keer kreeg ik als ‘onafhankelijke kandidaat’ op de kartellijst Sp.a-Groen, een eervolle derde plaats aangeboden.  Het is aangenaam te merken dat ik op dit vertrouwen mag blijven rekenen. Een gebaar dat ik erg waardeer en dat me extra motiveert om me nogmaals ten volle voor deze verkiezingscampagne in te zetten. Het was de voorbije jaren fijn samenwerken met dit warme team van sociaal en groen gedreven mensen. Ik kreeg van hen ook veel steun en medewerking voor de thema’s waarvoor ik in de districtsraad aandacht vroeg.

Ik wil er dus opnieuw voor gaan. Met een daadwerkelijk engagement in “de politiek” wil ik mee mijn nek uitsteken en mijn steentje bijdragen voor een beter beleid in Berchem.

Méér openheid,  méér informatie naar de burger, opnieuw echte hoorzittingen en inspraak, méér ruimte voor zuurstof en groen, méér ruimte voor zwakke weggebruikers, méér toegankelijk en laagdrempelig maken van cultuur voor iedereen, … Dit zijn en blijven mijn voornaamste aandachtspunten.

En … vooral … Wil ik zoals voorheen het hele jaar door als districtsraadslid een aanspreekpunt blijven voor iedereen. Ons engagement stopt niet nà de verkiezingen. Het begint dan pas. Vanaf dan staan we ten dienste van jullie.

Onafhankelijk kandidaat op de kartellijst Sp.a-Groen district Berchem, 3de plaats op lijst 1.