DISTRICTSRAAD BERCHEM 2018-2024

Enkele van de initiatieven die ik in deze nieuwe bestuursperiode, vanaf de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, in de districtsraad van Berchem heb genomen.

23 augustus 2018: vraag om Groenslingers in Berchem

6 september 2019: Vraag in verband met werken rond punt Vosstraat-Diksmuidelaan

21 oktober 2019: Vraag naar bomenrapport Saffierstraat

18 november 2019: Vraag naar ontharding op kruispunt Edelgesteentestraat-Turkooistraat

28 april 2020: Interpellatie over de werking van sorteerstraten in Berchem

28 april 2020: Interpellatie over aanslepen van hinder door werken Post X Borsbeeksebrug

23 juni 2020: Interpellatie over rooien van populieren

23 juni 2020: Interpellatie en motie voor een ‘park’ en ‘fietsstraat’ in de Saffierstraat

20 oktober 2020: Interpellatie over wateroverlast in Berchem

20 oktober 2020: Pleidooi voor zitbanken op de Gitschotellei

24 november 2020: Interpellatie over ‘openbaarheid van bestuur’ in Berchem

6 december 2020: Vragen over verkeersaudit Antwerpen

26 januari 2021: Motie in verband met de sorteerstraten in Berchem

23 februari 2021: Interpellatie met vraag om ‘wijkbudgetten’ in te voeren in Berchem