Overkapping Ring

Flyer petitieIk voerde de voorbije jaren veelvuldig mee actie voor de volledige overkapping van de Antwerpse Ring.  Een ingreep die noodzakelijk is voor onze wijk die zo nabij de vervuilingszone ligt van de Antwerpse Ring en nood heeft aan meer gezonde lucht, open ruimte en meer groen.

Actievoerders, het Antwerpse stadsbestuur en de Vlaamse Regering sloten een historisch akkoord op 15 maart 2017 voor de realisatie van deze overkapping.

Er werden zes teams samengesteld om de hele overkapping uit te werken. Elke zone wordt aangepakt door een ‘ontwerpteam’. Er was een inspraakproces. Op regelmatige basis gingen de ontwerpers in dialoog met de bewoners. Dit gebeurde op talrijke workshops of tijdens fiets- en wandeltochten op het terrein. Er werden ondertussen door ontwerpers mooie plannen naar voor geschoven. Het project ‘Park Brialmont’, met ecoduct en geluidswallen, dat het De Villegaspark, de Wolvenberg en het Brilschanspark met elkaar moeten doen versmelten. Een groene long voor het district. De versnipperde wijken worden verbonden door één plek.

Maar … bij de presentatie van de finale plannen in maart en april 2018 bleken er bij vele buurtbewoners vragen te rijzen over de grootse plannen voor de onmiddellijke buurt, de stationsomgeving en de Borsbeeksebrug. Er zaten zeker heel wat waardevolle zaken in het verhaal. Maar voor vele bewoners beantwoordden de plannen onvoldoende aan de verzuchtingen van de bewoners van Groenenhoek en de vraag naar meer open ruimte en groen.

Volgens de ontwerpplannen zou een groot deel van de nieuw gecreëerde open ruimte verhard worden en zouden er vier nieuwe bouwtorens worden opgetrokken. Drie ter hoogte van de Singel waar nu het ‘Toekomstbos’ is. Eén nabij de groen ruimte naast de hondenweide aan de Diksmuidelaan. Een zinvol argument van de ontwerpers is dat bouwen in een stationsomgeving nuttig is. Akkoord. Maar … de 9 blokken van Post X aan Berchem Station zorgen nu al voor één grote betonnen muur tussen oud-Berchem en onze wijk Groenenhoek. En … daar komt nog een metershogere politietoren voor. En … dit terwijl Antwerpen in Vlaanderen koploper is inzake leegstand van winkelpanden, kantoorgebouwen en bedrijfsgebouwen.

Ik stelde hierover gerichte vragen naar de ontwerpers. Kwam hierover tussen in de Berchemse districtsraad. Maar … noch het ontwerpteam, noch het districtscollege waren bereid deze plannen in vraag te stellen en aan te passen. Er werd onvoldoende geluisterd naar de verzuchtingen van de bewoners.

Onder het motto: “GEEN MUREN TUSSEN BUREN! Overkapping van de ring: ja! Bouwen op een groenzone: neen!” startte ik samen met de buurtbewoners een website en Facebookgroep. We informeerden de omwonenden, raadden hen aan mee te participeren in het inspraakproces, startten een petitie en voerden actie.

Meer info over dit engagement waar je het hele actieverloop van de voorbije maanden van naadje tot draadje kan nalezen: http://www.geenmurentussenburen.wordpress.com . Er is ook een Facebookgroep: http://www.facebook.com/geenmurentussenburen/