OPEN BRIEF AAN MEERDERHEIDSPARTIJEN BERCHEM     

Berchem, 18 oktober 2018

In een gezamenlijke persmededeling lieten N-VA, CD&V en Open Vld gisterenavond weten dat de huidige coalitie er nog eens 6 jaar bij wil doen in Berchem . Een gesprek met Sp.a-Groen sluiten deze partijen onmiddellijk uit. Onbegrijpelijk.

We hadden de bui al wel voelen aankomen. Ook in 2012 lieten N-VA, Open Vld en CD&V het kartel Sp.a-Groen onmiddellijk na de verkiezingen letterlijk en figuurlijk ‘links’ liggen ondanks het grotere stemmenaantal. Maar dat men dit nogmaals herhaalt en op zo’n flagrante manier zonder enige kans tot dialoog is toch wel erg ontgoochelend. “De kiezer schudde de kaarten zo dat N-VA de grootste partij blijft”, beweren deze drie partijen. Hier wordt toch wel duidelijk een loopje genomen met de werkelijkheid van de verkiezingsuitslag in Berchem.

Wij hoorden in het ‘kopstukkendebat’ op televisie Bart De Wever meermaals verklaren: “De lijst met de meeste stemmen moet steeds het initiatiefrecht krijgen”.  Waarom wordt deze afspraak dan ook niet op het districtsniveau in Berchem gerespecteerd? Waarom laat men ook hier het initiatief  niet aan de lijst met de meeste stemmen, namelijk Sp.a-Groen?

We zetten voor alle duidelijkheid de cijfers hier toch nog eens op een rijtje.

De kartellijst Sp.a-Groen haalde 9.017 stemmen (35,4%). NVA haalde 8303 stemmen (32,6%). Het kartel Sp.a-Groen doet er nu  nog eens meer dan 500 stemmen bovenop terwijl NVA er 300 stemmen op achteruit gaat. We zien in de districtsraad ook dat de PVDA haar zetelaantal verdubbelt (2 zetels) en net geen 2000 stemmen (1933) behaalt. De partij wordt zo groter dan CD&V die nog slechts 1905 stemmen behaalt. Open Vld haalt ook 30 stemmen minder dan vorige verkiezing en komt op 2601 stemmen (= het aantal voorkeurstemmen dat Freya Piryns op haar eentje behaalt). Ook Vlaams Belang moet 1 zetel inleveren en komt op 1 zetel. Deze uitslag zorgt dus wel degelijk voor andere machtsverhoudingen in de districtsraad.

We stellen ook vast dat de kandidaten op de kartellijst Sp.a-Groen heel wat persoonlijke voorkeurstemmen scoren. Op de top vijf van het meeste aantal voorkeurstemmen in Berchem vind je vier mensen van de Sp.a-Groen kartellijst. (Freya Piryns: 2663, Erkan Ozturk: 1659, Jinnih Beels: 978,  Arnold Peeters: 719).

Dit zijn daarom nog geen aardverschuivingen, maar wie écht eerlijk deze uitslagen analyseert, moet alleszins toegeven dat meer en meer kiezers zich vragen stellen bij het gevoerde beleid en dat er een duidelijke tendens wordt aangegeven voor een meer progressieve koers.

Ook de ‘onafhankelijken’ op de kartellijst hebben zich sterk geëngageerd en verbonden voor een meer open en transparante politiek over de partijgrenzen heen. Als onafhankelijken zijn we minder vastgeroest in partijstructuren. Slagen we er ook beter in om zonder vooroordelen en met een nuchtere blik tegen de feiten aan te kijken. Zijn we gewoon geëngageerde burgers die zich willen inzetten voor een beter beleid in Berchem. Ook dit engagement werd door de kiezer duidelijk gewaardeerd met een flink aantal voorkeurstemmen.

Als onafhankelijken, verkozen  op de Sp.a-Groen lijst, willen we vandaag dan ook een  ultieme oproep doen aan de vorige beleidspartijen in Berchem (N-VA, Open Vld en CD&V) om op hun jongste beslissing terug te komen en zich ernstig te bezinnen.

Kiezen we in Berchem weer opnieuw voor het varen van een ramkoers tussen meerderheid en oppositie? Kiezen we opnieuw voor de arrogantie van de macht in Berchem?

Of gaan we eerlijk de dialoog aan en staan we open voor een gesprek en een dialoog over de toekomst van Berchem na deze verkiezingen? Geven we elkaar de ruimte om af te toetsen wat eventueel de overeenkomsten en bezorgdheden zijn om samen te bouwen aan een beter beleid in Berchem? Wie weet komen sommige partijprogramma’s wel beter uit de verf in een samengaan met Sp.a-Groen?

De huidige handelswijze getuigt in elk geval van weinig respect tegenover ons als collega districtsraadsleden en weinig begrip ten opzichte van de wil van de kiezer. Gezien ook op stadsniveau de coalitiegesprekken nog volop aan de gang zijn, is er ook niet onmiddellijk nood aan een‘afspiegelingscollege’ op (vorig) stadsniveau.  Wij doen dan ook een stevige oproep om de verkiezingsuitslag in Berchem nog eens grondig te bestuderen en écht te luisteren naar wat de kiezer in Berchem precies heeft aangegeven.

Meer nog dan bij de vorige verkiezingen gaven de kiezers immers het signaal dat men in het beleid in Berchem toch andere accenten verwacht.  Meer openheid en transparantie. Betere communicatie en meer inspraak. Meer fietsvriendelijkheid en meer aandacht voor verkeersveiligheid. Meer groen, meer open ruimte en meer investeren in samenleven en diversiteit.

Wij vragen dan ook uitdrukkelijk aan alle partijen in Berchem om deze keer niet overhaast te beslissen en open te staan voor vernieuwing in het beleid. Hou meer rekening met de verzuchtingen van de kiezer. Sta op zijn minst open voor dialoog!

Of om het even met jullie eigen woorden te zeggen. Kies voor: “De weg vooruit! Verandering werkt! Gewoon doen!”

Met collegiale groeten,

Arnold Peeters,  Kristine van Pellicom en Evi Cuypers: onafhankelijke kandidaten op de Sp.a-Groen lijst in Berchem.

 

Ontgoochelend!

Ik had het hier maandag al voorspeld. Het kartel Sp.a-Groen wordt uit de coalitiegesprekken in Berchem geweerd. Van NVA konden we dit misschien voor een stuk verwachten. Maar …erger nog. Open VLD en Cd&V weigeren zelfs een gesprek aan te gaan met de lijst die de verkiezingen heeft gewonnen in Berchem. We hoorden anders menig kopstuk de voorbije dagen in debatten verklaren: “De lijst met de meeste stemmen moet steeds het initiatiefrecht krijgen”. Onze kartellijst Sp.a-Groen: 9017 stemmen, NVA: 8303 stemmen. Een vooruitgang van 500 stemmen voor Sp.a-Groen, een achteruitgang van 300 stemmen voor NVA.

Maar …. nee dus! Zelfs geen kans tot dialoog. Ook na de verkiezingen kiezen deze partijen er dus onmiddellijk weer voor om ‘op ramkoers te varen’. Ontgoochelend!

Bedankt kiezers !!!

VerkiezingsuitslagBerchem2018
Dit is de definitieve verkiezingsuitslag in Berchem. Met het kartel Sp.a-Groen hadden we gehoopt op één zetel meer. Dat hebben we net niet gehaald. Nu blijven we in zetelaantal even groot als NVA en vrezen we dat de huidige meerderheid in Berchem meer dan waarschijnlijk verder zal blijven besturen. (vorige verkiezingen waren we in percentage ook groter dan NVA maar sloten CD&V en Open Vld een akkoord met hen)
Persoonlijk haal ik wel een heel mooie score in Berchem. 719 kiezers gunden mij hun stem wat ik toch een hele eer vind. Als ik het juist analyseer, sta ik in Berchem op de vijfde plaats van alle kandidaten van alle partijen. Eigenlijk is er maar één van de huidige bestuurders van ons district die meer stemmen haalt dan ik (stoef, stoef 🙂 .
Een resultaat waar we hard voor gewerkt hebben en toch wel erg fier over zijn. Bedankt iedereen voor de steun, het vertrouwen en vooral uw stem! We gaan er weer voor 6 jaar tegenaan en gaan trachten het volgende keer nog beter te doen.
En … onze deur staat ook de volgende zes jaar open voor al uw vragen, suggesties en opmerkingen. Zo kunnen we samen bouwen aan een beter beleid en een antwoord bieden aan uw verzuchtingen. Aarzel zeker niet om me te contacteren.

Opnieuw op campagne!

 

 

Dit weekend kon iedereen in de media de meetresultaten lezen van het ‘Curieuzeneuzenonderzoek’ bij 20.000 Vlamingen. Een onderzoek dat duidelijk de impact van het autoverkeer op onze luchtkwaliteit weergeeft. Als ik de kaarten met meetresultaten uit vier steden even met elkaar vergelijk, is het wel héél duidelijk om vast te stellen waar het beleid in Antwerpen vandaag tekort schiet.

Tijd dus voor een fundamentele keuze voor een écht ander en vooral groener beleid in deze stad! Minder auto en veel meer ruimte voor groen, voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Dat zal niet alleen onze gezondheid maar ook de leefbaarheid én de veiligheid ten goede komen.

Kan dat wel? Bekijk even hieronder het voorbeeld van de Spaanse stad Pontevedra. Al 19 jaar autovrij! Géén verkeersdoden sinds 2009! En … de burgemeester is er al 4 keer na elkaar herverkozen!!!

 

Om deze keuze voor een betere stad meer kracht bij te zetten, doe ook ik vandaag opnieuw mee als onafhankelijke kandidaat op de ‘Sp.a-Groen’ lijst in Berchem. We zijn ook het énige district waar beide partijen de afgelopen zes jaar, samen met de verschillende verruimingskandidaten, eensgezind hebben samengewerkt én blijven samenwerken.! Ik kreeg als ‘onafhankelijke kandidaat’ een mooie verkiesbare derde plaats op de lijst. Het doet me plezier dit vertrouwen te krijgen en ik wil me dan ook graag nog eens zes jaar inzetten voor een beter beleid in Berchem.

Ik moet mezelf nu ook wel weer een beetje ‘verkopen’.  Het is nu campagne voeren en naar uw stem hengelen. We starten alvast met de vraag of iemand mijn affiche (een bescheiden A3-formaat) aan het raam wil hangen. Nog slechts twee weken te gaan (dus slechts veertien dagen iets minder zonlicht in huis ).

En … vertel het gerust verder  .